Publication
Watershed Profile Briefers (Nepali)

Publication Files

Action Filename Original Name Size Mime Type Action
Download pub_1625408940178.pdf BRIEFER_BOGATAN LAGAM KARNALI _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 3.62 MB application/pdf View Document
Download pub_1625408943414.pdf BRIEFER_JHIMRUK KHOLA _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 5.56 MB application/pdf View Document
Download pub_1625408947699.pdf BRIEFER_LOWER KARNALI _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 4.7 MB application/pdf View Document
Download pub_1625408951554.pdf BRIEFER_LOWER MAHAKALI _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 3.74 MB application/pdf View Document
Download pub_1625408957360.pdf BRIEFER_MIDDLE KARNALI _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 4.15 MB application/pdf View Document
Download pub_1625408961567.pdf BRIEFER_MIDDLE RAPTI _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 3.87 MB application/pdf View Document
Download pub_1625408964519.pdf BRIEFER_PHOKSUNDO SULIGAD _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 5.3 MB application/pdf View Document
Download pub_1625408972299.pdf BRIEFER_RANGUN KHOLA _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 4.39 MB application/pdf View Document
Download pub_1625408976676.pdf BRIEFER_RARA KHATYAD _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 4.27 MB application/pdf View Document
Download pub_1625408981008.pdf BRIEFER_THULIGAD _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 5.01 MB application/pdf View Document
Download pub_1625409000201.pdf BRIEFER_TILA KARNALI _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 4.79 MB application/pdf View Document
Download pub_1625409011420.pdf BRIEFER_WEST SETI _MAIN NEPALI_PRINT.pdf 4.18 MB application/pdf View Document

Publication Details

Source
Category
Watershed Profile Sub Products
Publisher
USAID Paani Program
Contributor
Rights
USAID Paani Program
Language
Nepali
Content
पश्चिम नेपालका विभिन्न जलाधार क्षेत्रको विकास सम्बन्धि दृष्टिकोण र प्रक्रियाहरुको बारेमा जानकारी गराउनको लागि विभिन्न प्रतिवेदन तयार पारिएका छन् । स्वस्थता प्रतिवेदन पनि जलाधार क्षेत्रको समग्र र दिगो विकास बारेमा केन्द्रित छ ।

Browse by Category